Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Foči

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja vanredne situacije

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U FOČI

Broj: 94 0 Su 20 000 240                                                                     

Foča, 17.03.2020.godine                                                                                                            

 

 

 

            Na osnovu clanova 48. stav 2. Zakona o sudovima Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 37/12 i 44/15), clana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 9/14), te Preporuke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine od 15.marta 2020.godine i Preporuka Ministarstva Pravde Republike Srpske broj 08.020/Sl-1/2020,   predsjednica Osnovnog suda u Foči, donosi

 

                                   O D L U K U

 

I/ Zbog proglašenja vanredne situacije u vezi novonastale epidemiološke situacije izazvane Corona virusom (COVID 19), Osnovni sud u Foči NEĆE PRIMATI STRANKE od 17.03.2020.godine DO DALJNJEG, osim u izuzetnim slučajevima koji će se svaki za sebe posebno procijeniti  te  hitni i neodložni slučajevi.

 

II/  Skraćuje se radno vrijeme suda i to od 07.30 – 13.30. časova.

 

III/  Sva zakazana ročišta odnosno pretresi, izuzev  onih za koje je zakonom propisano da su hitna ili neodložna, neće se održavati u periodu od dana donošenja ove Naredbe pa do 03.aprila 2020.godine.

 

IV/ Sudije Osnovnog suda u Foči će u svakom pojedinom predmetu procijeniti da li su ispunjeni uslovi za otkazivanje zakazanog ročišta te da u slučaju odgode e-mailom, poštom ili telefonom odmah obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.

 

V/ Neodložna ili hitna ročišta/pretresi (pritvorski krivični predmeti, predmeti u dežuri i sl.) sudije će održavati u sudnici kako bi se stvorili uslovi za propisanu udaljenost sudija i drugog osoblja.

 

VI/ Dežurstva na krivičnom i prekršajnom referatu odvijat će se bez promjena uz obavezno provođenje svih zaštitnih mjeta i preporuka predostrožnosti.

 

VII/ SVI PODNESCI imaju se dostavljati PUTEM POŠTE ILI E MAILOM objavljenim na web stranici suda te se NEĆE MOĆI NEPOSREDNO predavati u prijemnoj pisarnici suda.

 

VIII/ Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e maila, a stranke se upućuju i na aplikaciju “Pristup sudskim predmetima putem interneta”  - pravosudje.ba  (uvid u spis, stanje spisa itd).

 

IX/ Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka i nevođenju prekršajnog postupka, STRANKE ĆE ODLAGATI U KUTIJE koje će se nalaziti samo na predulazu/portirnici suda, s obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e mail) i to svakog radnog dana u period od 08.00 – 12.00 časova, te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja u tačno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

 

X/ Zahtjeve za ovjeru isprava namjenjenih za upotrebu u inostranstvo („Apostille“) STRANKE ĆE ODLAGATI U KUTIJE koje će biti postavljene na predulazu/portirnici suda, s obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e mail) i to svakog radnog dana u period od 08.00 – 12.00 časova. te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja isprave u tačno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

 

XI/ U slučaju  predaje i preuzimanja zahtjeva/isprava iz tač.IX I X odluke,   dozvoljeno je prisustvo samo jednoj stranci pa će tako svakoj narednoj stranci biti omogućen pristup  u holu suda/ portirnici tek nakon što prethodna stranka napusti navedene prostorije suda. Naređuje se potrebna socijalna distanca od najmanje 1 metar između osoba koje čekaju prijem.

 

XII/ Advokati se upućuju da sve podneske dostavljaju ISKLJUČIVO PUTEM E –KOMUNIKACIJE ILI POŠTOM te se do daljneg obustavlja dostava svih pismena putem pretinca advokata u sudu, odnosno neposredno u pisarnici.

 

XIII/ Izvršiće se vanredna dezinfekcija poslovnih površina zgrade suda, a  u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima obezbjediti što veću količinu dezinfekcionih sredstava. Radnica na održavanju čistoće suda dužna je koristiti dezinfekciona sredstva.

 

XIV/ Potrebno je da zaposlenici izlazak iz suda u toku radnog dana svedu na najmanju moguću mjeru, a predsjednica suda će odmah donijeti odluku o organizaciji rada suda u vrijeme trajanja vanredne situacije.

 

XV/Ova odluka stupa na snagu ODMAH te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uslovi za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.

 

XVI/ Ova odluka će biti istaknuta na zgradi suda te objavljena na web stranici suda i u sredstvima javnog informisanja.

                                   

Predsjednica suda

 

Naida Hubjer

Odluku dostaviti :

1.      Svim uposlenicima,

2.      Web stranica suda,

3.      Ulazni prostor zgrade suda i oglasna tabla.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh